Odkazy

Nepanikař – první pomoc při Psychických obtíŽích –

Nepanikař – První pomoc při psychických potížích (nepanikar.eu)

Sociální klinika – dostupná terapie

Sociální klinika (socialniklinika.cz)

Hovory ve třech – povídání o transgeneračníM „přenosu/vlivu“

Rozhovory ve třech: 1. – 4. díl :: WETA – film/foto (wetafilm.cz)

Pomoc osobám ohroženým domácím násilím – ACORUS, ROSA CENTRUM

Home (acorus.cz)

DOMŮ – ROSA Centrum

dechová cvičení – peče o PSychiku – Nevypusť Duši

Dechová cvičení – Nevypusť duši (nevypustdusi.cz)

RElaxační TEchniky, AUTOGENNí trénink

RELAXACE | Relaxační mp3 nahrávky, jak relaxovat, relaxace pro děti (psychoweb.cz)

Autogenní trénink – návod ke cvičení (dobrapsychiatrie.cz)

Progresivní svalová relaxace podle Jacobsona (dobrapsychiatrie.cz)

MEDITACE – JAK, PROC – od začátku

How to Meditate – Mindful

meditační techniky a vizualizace

5 oblíbených meditačních technik | 4health.cz

Chi KUNG/QI QONG

Kurz Praha: Základy cvičení a filozofie Čchi-kung (Qi Gong) / Andrea Poláková | Naučmese (naucmese.cz)

Energie Ráje (energie-raje.cz)

Vodní Terapie/ watsu, aquahealing-Relaxace,rehabilitace,regrese

Watsu for Health – Aquatherapy (watsu4health.cz)