Watsu/Aquahealing

WATSU (WAter shiaTSU) je jemná relaxační a masážní terapie, která se provádí v teplé vodě (34°C). Součástí terapie je kombinace jemných pohybů v rytmu vody, protahování, houpání, jemná dynamická masáž v rukou terapeuta watsu.

Zakladatelem Watsu je Harold Dull, který v osmdesátých letech 20. století přenesl praktiky využívané v zen shiatsu do vodního prostředí, původně do teplých pramenů Harbin Hot Springs v Severní Kalifornii. Cílem bylo zvýšení relaxačně-mobilizačního účinku shiatsu.

Watsu je spíše pasivní metodou, nevyžadující aktivní zapojení klienta. Avšak díky jemné masáži celého těla teplou vodou dochází k k rozpuštění svalových a kloubních blokád a zároveň ošetření vede k hluboké duševní relaxaci. Dochází k znovu nastolení rovnováhy v proudění životní síly. Vodní masáž watsu se provádí pouze nad vodou. Další vodní terapie mohou pracovat i pod vodou.

Aquabodywork obecně znamená práci s tělem ve vodě. Zahrnuje tedy techniky využívající spolupráce vody a tělesného kontaktu. Patří sem jemné masážní techniky, protahování končetin, uvolňování páteře a kloubů, zvětšování rozsahu pohybů, vnímání dechu klienta, což ústí ve fyzické i duševní uvolnění, zklidnění a revitalizaci díky plutí na vodě i pod vodou. Zejména se zde široce využívá práce pod vodou, ta přináší hlubokou relaxaci a často regresivní zážitky díky navození pocitů blízkých mateřskému lůnu. Tyto techniky jsou využívány např. v ošetřeních založených na technice AquaDance (WATA)

Aquahealing v sobě vedle práce s tělem ve vodě, zahrnuje složku s názvem „healing“. Slovo healing v překladu znamená léčení, hojení, uzdravení. Cílem terapie je sladit a harmonizovat naše tělo, mysl, emoce a ducha. Aquahealing je metoda, která směřuje k uvolnění těla, zmírnění a zhojení emocionálních ran či vypjetí, zklidnění a pozvednutí mysli a ducha. Metody aquahealingu zahrnují práci nad i pod vodou.

Vedle výše zmíněných pozitivních účinků terapie, je  aquabodywork/watsu/aquahealing vhodný např. při

  • neurologických, ortopedických a revmatologických obtížích
  • snižuje stažení svalů,
  • aktivuje jak kosterní svalstvo, tak hladkou svalovinu
  • prohlubuje dech,
  • snižuje srdeční frekvenci
  • zvyšuje periferní vasodilataci
  • jako masážní a relaxační technika pro těhotné, děti s ADHD apod.

Průběh ošetření:

Ošetření trvá 1 hodinu a probíhá v bazénu s teplotou vody 34oC. Po vzájemné domluvě a v souladu s potřebami klienta je zvolena vhodná metoda práce a to buď práce nad vodou či pod vodou nebo její kombinace. Klient dostává floaty, které nadnášejí především jeho nohy, oporu hlavy a trupu poskytuje terapeut. Četnost ošetření je stanovena podle individuálních potřeb.

Terapie je prováděna ve shodě s metodami a etickým kodexem Water aquatic bodywork association (WABA) a  Aquahealing institutu (AQHI).

Cena: 1500/1700 Kč  za celkové ošetření dle výběru bazénu 

  • Bazén Valnovka – Kamenice
  • Bazén Ve smečkách – Praha 1
  • Bazén CEPSYMED – Řepy

Pro aktuální volné termíny Watsu/Aquahealingu zasílejte dotaz do zpráv.