Individuální terapie a poradenství

Nabízím individuální terapii a poradenství zaměřené na aplikaci celostního přístupu ke každodennímu životu dle pravidel tradiční čínské medicíny, principů holistické a humanistické psychoterapie Biosyntézy.

Při společné práci stavím na uvědomování si vlastního těla ve vztahu k našim stereotypům a každodenním životním situacím. Zapojuji pozornost ke kořenům našich rodin, k životním prožitkům a zkušenostem a jejich vlivu na naši mysl, tělo a emoce. 

V krajně zátěžových situacích nabízím urgentní spolupráci formou krizové intervence.

Průběh a způsoby spolupráce 

Při prvním setkání společně zmapujeme Vaši situaci, aktuální či dlouhodobé potřeby, očekávání, definujeme celkový záměr/obtíže s kterými přicházíte a můžeme zvolit způsob naší spolupráce/zakázky neboli kontraktu:

  • spolupráce vedoucí ke krátkodobému poradenství, zaměřenému na řešení aktuální situace, nalezení vhodných kompetencí a přístupů pro její zvládnutí. V tomto případě je klient veden k uvědomění si různých možností řešení daného problému, když sám klient nemá v danou chvíli dost vlastních kompetencí k tomu problém řešit.
  • spolupráce formou  psychoterapie  preferenčně dlouhodobé, se zaměřuje na cílené využívání „psychoterapeutických nástrojů“ a to v rámci   spolupráce zacílené na osobní rozvoj klienta, aktivací a rozšíření jeho vlastních kompetencí. Dále zaměření na minimalizaci letitých obtíží a problémů, které se mohou projevovat různými psychickými, somatickými a psychosomatickými obtížemi, tak aby budoucí život byl  naplněný, smysluplný a spokojený. V rámci dlouhodobé psychoterapie může docházet k přeformulování kontraktu dle vývoje spolupráce.
  • v urgentních životních situacích je možné zvolit krátkodobou spolupráci formou krizové intervence, která  je druhem rychlé  pomoci v akutních silně zátěžových a naše schopnosti přesahujících situacích. V rámci této práce se zaměřujeme na zvládnutí základních potíží, zklidnění situace, náhled na vlastí motivy. Cílem je stabilizace, zklidnění, navrácení kontroly a kompetence nad sebou samým.
     

    Cena: 800-1000 za hodinové setkání, 600-700 za on-line setkání