O mně

Jmenuji se Olga Šebestová Janoušková. Více jak dvacet let se zabývám molekulární biologií se zaměřením na studium podstaty a terapie nádorových, imunitních a degenerativních onemocnění.

Mé analytické myšlení, mě od studentských let vedlo, také k hledání  komplexity fungování našich těl. Tedy ne jen exaktně biologických  jevů, které mohu zvážit, změřit, vyfotit, ale také co je jejich  podstatou a příčinou, jak nás ovlivňuje naše naladění, naše aktuální  životní situace, kam vedou naše myšlenky a jak se mohou projevit.  Proto jsem svou celoživotní vědeckou práci vždy propojovala s dalšími  obory zaměřenými na projevy psyché na těle.

Má cesta mě zavedla k japonské tlakové masáži shiatsu, tradiční čínské medicíně, ale také relaxační a harmonizační terapii ve vodě, jako k  metodám které mohou zásadně ovlivnit práci s naší vitální energií,  emocemi, myslí a tělem. Tyto  somatické praktiky propojuji s psychoterapeutickou praxí založenou na holistickém a humanistickém přístupu somatické psychoterapie- Biosyntézy.

Vystudovala jsem přírodovědeckou fakultu UK v Praze obor biologie a doktorské studium molekulární biologie a biomedicíny.

Dále jsem absolvovala:
  • dvouletý kurz Grafologie a kresebných projevů osobnosti v písmu (Calix)
  • seminář práce s Časovou osou (LIRTAPS)
  • tříleté studium Shiatsu (Darja Shiatsu school)
  • kurz sportovních a relaxačních masáží (Darja Shiatsu school)
  • výcviky vodních terapií – Watsu 1,2,3;  Waterdance 1, Aquahealing (pod záštitou Water aquatic bodywork association (WABA))
  • dvouleté studium – Psychoterapeutické minimum (Český institut Biosyntézy)
  • výcvik v somatické psychoterapii – Biosyntéza (Český institut Biosyntézy)
  • kurzy Krizové intervence, se zaměřením pro práci s dospělými i dětmi (Remedium)
Probíhající vzdělávání:
  • supervizní část výcviku v Biosyntéze (Český institut Biosyntézy)